Community Forums > Non-English Forums > Vietnamese Community > Vietnamese Support (Vietnam) > Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

 GiaCatThanHau


그룹: 스탠다드 멤버십
참가 일: 12 July 2017
글 개수:1
Posted 31 July 2017 - 17:20 pm
I use internet. My ISP is FPT and I have trouble. Fast proxy and i can't play. I haved nat all port of voobly in my modem but can't.
Who can help me.
Thanks a lot!
Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với cảm ơn. Nat hết port vô modem rồi mà vẫn không được.
링크 | 답변하기 | 인용하기
 SickStrat


그룹: 스탠다드 멤버십
참가 일: 3 April 2012
글 개수:1
Posted 10 August 2017 - 19:19 pm
Làm như theo hình nhé
첨부파일:
Untitled.png (파일 크기) 248.17 KB)
링크 | 답변하기 | 인용하기
[1]
1 - 2 총 2 포스트 중
포럼 점프
1 User(s) are 이 주제를 읽고 있습니다. (지난 30 분 동안)
0 members, 1게스트

Şu an en popüler:
Geçen haftaki en aktif konular: